Tělesná výchova Studium

Toxikomanie

Klasifikace: Podle postoje společnosti:v legální (alkohol, tabák)v nelegální (marihuana, kokain,…) Podle míry rizika vzniku závislosti:v měkké (lehké) – marihuana, alkohol, tabákv tvrdé (těžké) – koks,… Podle stavu který způsobí:v euforika – blahov fantastika (halucinogeny)...

Alkoholismus

– Odpradávna euforizuje– Jako droga podceňován– Rychle se vstřebává– 3 stupně intoxikace:1) lehký (0,5 – 1,5 promile)– snížení psychomotoriké výkonnosti– mnohomluvnost, činorodost, výkonost– pohotovost sociálního kontaktu– snížení zábran2) střední (1,5 – 2,5 promile)– euforie...

Alkoholismus – působí rozsáhlé škody (především společenské

Poškození zdraví až po mnoha letech– po psychické stránce – poruchy paměti, postupný úpadek duševníh schopností, psychické choroby (schizofrenie, psychózy,…) Fetální alkoholový syndrom =– 3. nejčastější porucha vývoje s mentální retardací (1-5 dětí na...

Alergie

Atopické – chorobný syndrom, na podkladě genetiky, schopnost vyvinout na přirozené alergeny svého prostředí přecitlivělé reakceZákladní formy – rivokonjuktividity– astma bronchiale– atopický ekzémrizika – genetická dispozice – senzibilace plodu v děloze – kouření, alergeny...

Toxikomanie

– možnost ovlivnění pocitů, nálady, myšlení– droga – látka s psychotropními vlastnostmi, může vyvolat závislost– závislost – psychická (euforie – amfetamin, ?beametrazin?) – fyzická (tolerance, abstinenční syndrom, křížová závislost) KuřáctvíTabákový kouř – 1200 sloučenin...

Primární prevence zhoubných nádorů

1) kuřáctví2) alkohol3) výživa4) aditivní látky v potravinách5) reproduktivní a sexuální chování6) profesionální vlivy7) znečištění prostředí8) průmyslové výrobky9) lékařské výkony a léky10) geofyzikální faktory11) infekce12) neznámé faktoryObezita (otylost)– stav s nadměrnou tvorbou a ukládáním...

Zhoubné nádory

– na 2. místě mezi příčinami smrtii) rozdíly výskytu nádorůii) změny incidence nádorů u migrujících skupin (Japonsko – nádor žaludku, USA – střeva)iii) změny incidence v čase (živ prostředí a styl) etiologie zhoubných nádorů=...

Rakovina děložního čípku

– nemoc souvisí se sexuálním chováním– rizikové faktory – vliv sexuální aktivity – lidský – papiloma virus (HPV)– prevence – snížení promiskuity – bariérové metody antikoncepce – sekundární prevence – prohlídky Rakovina vaječníků– dvojnásobně...

Epidemiologie

=jedním ze tří základních přístupů ke zkoumání nemocí– definice – studium rozložení a determinant zdravotních jevů v populacích a řešení– vědecká epidemiologie vznikla ve 20. stol.Epidemiologické metody – deskriptivní studie– formulace etiologické hypotézy– analytické...

Etiologie a prevence hromadně se vyskytujících chorob

Etiologie a prevence hromadně se vyskytujících choroba) kardiovaskulární choroby– u nás každý druhý na ně umírá– selhání adaptace člověka (kuřáctví, způsob výživy)ICHSIschemická choroba srdeční (infarkt myokardu, angina pektoris)– nejzávažnější kardiovaskulární choroba– rizika – vyšší...