Tělesná výchova Studium

Gymnázia – (gymnost)v překladu nahý

vyučoval se zde: zápas, běh ve zbroji, vytrvalostní běh, box, hod oštěpem, vozatajství, plavání..Rozdělení: do 16 let – učili se hry a dbali na tělesnou zdatnost 16-18 let –Pantation =všezápas! + pětiboj 18-20 let-...

Řecko

– Oblast středozemí->egejská část- Peloponéský poloostrov->město Olympia- První obyvatelé ->Achajové-> Mykénská kultura- -> byli k sobě přísní ve sportu i vojenství- 1300-1400 př.n.l. se rychle Řecko rozmáhalo– 1250 př.n.l ->Tojská válka – a) byla...

TV rytířů

– Ideál rytířství byl povýšen na tradici->sloužit církevním požadavkům– Rytíř měl být: zbožný, velkorysý, statečný, pomáhat slabím a bezbranným, sloužit Bohu a králi a své paní panně Marii a dámě svého srdce – v...

V Římě byli celkem 4 cirky, z nichž cirkus Maximus

– 250 000 diváků –používali se zde vztupenky – na počátku našeho letopočtu se začali gladiátorské hry konat v amfiteátrech– požadavky na počet gladiátorů rostly, proto byli glad. Školy převeden si státního vlastnictví ,...

Středověk

Středověk Feudalismus-feudum = léno (půda)Feudál- majitel panovníkem propůjčené půdy nebo o úřadu Středověk končí 1492 objevením Ameriky, v jiných pramenech se uvádí rok1640 kdy Buržoazní revoluce a nástup NOVOVĚKU– neprobíhalo to ve všech zemích...

Rozvoj diváctví

Iniciační válečné tance římských mladíků a vozatajské závody se změnily na státní svátky (spíše pro pobavení a podívanou) Triumfy –původně náboženský charakter- pořádali se slavnostní pochody Římem, vždy po vítězství ve válce -> přivezli...

Punské války

Punské války– Hanilhar a Hanibal (otec a syn) ->velitelé kartáginců a bojovali s Římem v jehož čele byli Scipio mladší a Scipio starší-Hanibal napadl Řím nečekaně ze severu a přešel s armádou a slony...

Římská armada

– vojsko (legie) -pěší, prakovníci..- byli to lidé chudí – jezdectvo- bohatá vrstva lidí->nestále se věnovali dobývání – služba armádě byla povinná- úroveň vojenských povinností byla dána majetkem, soustavným výcvikem procházeli jen ti nejbohatší...