Tělesná výchova Studium

Tělesná aktivita

– Hypokinezekladné vlivy na – kardiovaskulární systém – zlepšení termodynamiky – zlepšení výkonnosti a kontraktility myokardu – zvýšení minutového objemu srdce – prodloužení diastoly – snížení disrytmií – snižování krevního tlaku – zvýšení počtu...

Doporučené pohybové aktivity

1. základní zásady – individuální příslib– pravidelnost a přiměřenost– vymezené cíle2. základní složky – frekvence 3 – 5x týdně– druh –vytrvalostní, dynamické, silové, kompenzační, relaxační– intenzita – nízká, střední, submaximální– trvání – od 20...

Znaky zdraví

Úmrtnost– často používaný znak (od pol. 19.stol.)– dobré srovnání mezinárodní– hrubá (celková) – počet zemřelých ne počet žijících (1000)– standardizované ukazatele – přirovnání populační skupiny ke standardní populaci – korigované indexy – specifické ukazatele...

Způsob života

– individuální chování člověka = vliv na zdraví– zájem preventivního lékařství – životní styla) výživab) tělesná aktivitac) zátěž a odpočinekvliv na životní styl další komponenty: toxikomanie psychogenní stresy zdravotní výchova a) VýživaEnergetická stránka (kvantita)–...

Celkové národní zdraví

výrazné zlepšování za 100 let– vývoj úmrtnosti z 30/100 klesla na 10/100– hlavní důvod – ústup infekcí– zabezpečení čisté vody– protiepidemická vyšetření– zvyšování úrovně – výživa, bydlení,…– zdravotní hygiena – novorozenecká a kojenecká úmrtnost...

Pojem zdraví

= nepřítomnost nemocisubjektivní aspekt zdraví = vnitřní pocity a vlastní vnímání– nepřítomnost ubližujících projevů (bolest, horečka, nevolnost, úzkost, nespavost)– pocit přiměřené síly, výkonnosti, harmonie, radosti ze života– dobrý vzhled, seberealizace, plný rodinný a sexuální...

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Lékařství – kurativní (léčebné) – preventivní (mladší, chybí prvek naléhavosti)v minulosti – epidemiologie (alimentární infekce – tyfus, cholera) – hygiena respirační epidemie – poč. 20.stol. kardiovaskulární nemoci – postinfekční éra – nyní předměty zájmu...

Medicínská a zdravotnická činnost (dělení)

Primární prevence– posilování a rozvíjení zdraví (porady pro těhotné, kuřáky, narkomany, …)– specifické prevence (proti určitým chorobám – očkování, fluorizace,…) Sekundární prevence– časné vyšetření a léčení pacientů v počátečním stadiu choroby (preventivní prohlídky, skríningové...

Odpočinek,aktivní – pohyb, volný čas

· aktivní – pohyb, volný časvhodně volená činnost v době pracovního volnaodpočinek= regenerace prac. sílyvolný čas – vymezuje se z celkového časového úhrnu,volný čas je jednou ze 4 součástí mimopracovní doby:1. čas nezbytný k...