Tělesná výchova Studium

Základy neurofyziologie

Akční potenciál, iontové kanály, iontové pumpySvalové vřeténko, šlachové tělískoReflexy: napínací, obrácený napínací, zkřížený extenzorový Pohybové dynamické stereotypy= řetězce podmíněných pohybových reflexů Cílem tréninku – vypracování nejúčelnějších pohybových vzorců (metodické postupy u jednotlivých sportovních disciplín)...

Exkrece a termoregulace

Exkreční orgány• ledviny, trávicí systém, kůže, dýchací systémð vylučování katabolitů Ledviny• na začátku tělesné práce – redistribuce krve => kompenzační vasokonstrikce vas afferens => ↓ glomerulární filtrace => ↓ množství definitivní moče• ↓ průtok...

Zvýšená teplota zevního prostředí

• dilatace kožního řečiště• ztráty tepla zářením a vedením, poté přistupuje pocení: může dosahovat až 10-12 l/den při vyšší vlhkosti okolí se však jedná o neefektivní ztrátu vody, bez ochlazovacího účinku Adaptace na teplozačátek...

Dechová frekvence (DF)

• zvyšování v průběhu práce je individuální, u žen bývá vyšší• lehká práce 20-30/min, těžká 30-40/min, velmi těžká 40-60/min• u zátěže cyklického charakteru může být vázána na pohyb• ↑DF může vést ke ↓DO a...

Dýchací systém -složka transportního kardiorespiračního systému

změny:– reaktivní – bezprostřední reakce organismu– adaptační – výsledek dlouhodobého opakovaného tréninku Změny reaktivní-fáze úvodní = ↑ DF a ventilace před výkonemmechanismus: emoce (více u osob netrénovaných) a podmíněné reflexy (převládají u trénovaných osob)startovní...

Regulace průtoku krve

vegetativní nervový systém(sympatikus X parasympatikus) • vasokonstrikce → sympatikus (ve svalech a srdci však vasodilatace)• vasodilatace → parasympatikus metabolická autoregulace: CO2, ADP, laktát, ↓ pH, histamin =>vasodilatace ve svalech Krevní tlak (TK)• klidové hodnoty...

Fyziologická hypertrofie srdce

• u vytrvalostního tréninku hypertrofie excentrická = zvětšení komor + ↑ tloušťka stěn• u silového tréninku hypertrofie koncentrická = ↑ tloušťka stěn, ale zmenšení dutin Trénovaný jedinec – funkční změny↓ klidové TF = sportovní...

Krevní oběh

složka transportního kardiorespiračního systémuzměny:– reaktivní – bezprostřední reakce organismu– adaptační – výsledek dlouhodobého opakovaného tréninku Srdce:• srdeční frekvence (HR nebo TF)• systolický objem = tepový objem (TO nebo SV)• minutový objem srdeční = srdeční...

Změny reaktivní – systolický objem

• klidové hodnoty 60-80 ml• při výkonu zvýšení na 120-150 ml, nejdřív rychle →zpomalení →ustálení, max. hodnoty při TF 110-120• závisí na rozměrech, kontraktilitě myokardu, plnění srdce a periferním odporu Změny reaktivní – minutový...

Změny v krvi při zátěži

• trénované osoby asi o 5-10% ↑ objem krve v klidu• na začátku zátěže ↑ objemu asi o 10% (redistribuce z plic, jater, kůže), přesuny vody a iontů v rámci tělesných oddílů (relativní a...