Tělesná výchova Studium

Zdraví

– nepřítomnost nemoci (velmi omezená definice)– stav úplné tělesné, duševní a sociální nemoci a ne pouze nepřítomnost nemoci či vady (WHO 1948)– zdraví a nemoc se jeví jako dva protichůdné a vzájemně se vylučující...

Režim práce a odpočinku

má ve svém dlouholetém celoživotním působení značný význam pro navození a udržení optimální výkonnosti a funkční zdatnosti. Měl by vždy zahrnovat dostatek přiměřených stimulů pohybových (u zaměstnaných formou aktivního odpočinku), neboť tělesné nevytížení má...

POMOC ALKOHOLIKOVI

1. KROK – CÍLENÝMI OTÁZKAMI ZJISTIT ALKOHOLIKOVU ANAMNÉZUOtázky by měly být zaměřeny na množství konzumovaného alkoholu a vliv, který má pití na pacienta.2. KROK – URČIT VÝŠI RIZIKA ALKOHOLISMUI když nejsou u pacienta přítomny...

Preventivní medicína

(public health, epidemiologie, community health) – preventivní řešení společensky nejzávažnějších zdravotních problémů– věda o předcházení nemocem a posilování zdraví usměrňováním životních podmínek, zvyšováním odolnosti a příznivým ovlivňováním rizikových populačních skupin– zaměřena na skupiny populační...

TYPY KONZUMENTŮ ALKOHOLU

TYPY KONZUMENTŮ ALKOHOLUNadměrné pití alkoholu se vyskytuje u velkého počtu dospělých i mládeže.DOSPĚLÍPřibližně 10% dospělých konzumentů alkoholu má problémy s pitím nebo jsou klasifikováni jako alkoholici.28% mužů a 8% žen lze považovat za silné...

ONEMOCNĚNÍ

· Pravidelná konzumace velkého množství alkoholu:– zvyšuje riziko vzniku hypertenze, tromboflebitidy a varixů– vede ke snížení hladiny testosteronu, což má často za následek sexuální impotenci a ztrátu libida, u mužů – alkoholiků i atrofii...

Prevence obezity

Primární – má snížit vznik nových případů obezity (incidence)Sekundární – má snížit počet případů již existujících (prevalence) Prevenci lze rozdělit na:· Všeobecnou – týká se celé populace· Selektivní – zaměřená na skupiny osob, které...

Přehled metod prevence zaměřené na zevní podmínky:

· regulace nadměrného příjmu jednotlivých potravin (např. uvedením energetického obsahu potravin, obsahu sacharidů a tuků v potravinách na etiketách potravin, zvýraznění nízkoenergetických výrobků a výrobků se sníženým obsahem tuku)· regulace reklamy na potraviny a...

ALKOHOL

Některá dlouhodobá rizika užívání alkoholu§ Rozvoj závislosti na alkoholu je rychlejší u dospívajících, u žen a u lidí v obtížné životní situaci.§ Alkohol je „průchozí droga“ od níž dospívající někdy přecházejí k ještě nebezpečnějším...

ALKOHOL

Některá dlouhodobá rizika užívání alkoholu§ Rozvoj závislosti na alkoholu je rychlejší u dospívajících, u žen a u lidí v obtížné životní situaci.§ Alkohol je „průchozí droga“ od níž dospívající někdy přecházejí k ještě nebezpečnějším...