Tělesná výchova Studium

Faktory ovlivňující jízdu

Pohybový aparát lidského těla a materiál ( snowboard, boty, vázání ) tvoří dohromady systém, který slouží k dopřednému pohybu. Na tento systém mají vliv vlastnosti jednotlivých komponentů. Speciálně fixní pozice jezdcem, charakteristická pro snowboarding,...

Způsob jízdy na snowboardu

Jízda po spádnici Jízda po spádnici je pohyb snowboardu po sněhu ve směru jeho podélné osy. Snowboard je po skluznici po spádnici svahu a vykrojení jeho hran přitom nemá vliv na směr jízdy. Smýkání...

Snowboard-vybavení

a) Efektivní délka hrany Jedná se o vzdálenost mezi předním a zadním styčným bodem hrany s pokrývkou. Snowboard s větší efektivní délkou hrany lépe drží v oblouku a vyznačují se klidnou jízdou i při...

POLYSACHARIDY

– nejrozšířenější skupina sacharidů– složené z více než 10-ti monosacharidyckých jednotek spojených glykosidickou vazboun homopolysacharidy- zákl. jednotky stejného typun heteropolysacharidy- zákl. jednotky různého typu – nemají redukční vlastnostin lineární- př.:celulosa, vazby 1à 4n větvené-...

Snowboarding

Historie Zhruba před dvaceti lety,kdy se objevila první zařízení podobná snowboardu, sklízeli snowboardoví nadšenci spíše posměch a mnohde se jim dokonce zakazovalo používat lyžařské vleky. Od té doby Snowboarding povýšil na plnohodnotné sportovní odvětví...

MONOSACHARIDY

– 3- 9 atomů C – krystalické látky – rozpustné ve vodě – bezbarvé – zahřívání dochází k rozkladu- tzv. karamelizaci – sladké – opticky aktivní Obsahují karbonylovou skupinu: aldosy (-CHO) – aldotriosy (glyceraldehyd),...

OLIGOSACHARIDY

n volné- vyskytují se samostatněn vázané- jsou složkou polysacharidů —Disacharidy – Molekula je tvořena dvěma monosacharidickými jednotkami – ty jsou navázány glykosidickou vazbou· Sacharosa – řepný cukr bezbarvá krystalická látka, dobře se rozpouští ve...

Prvkové složení

Prvky, z kterých jsou složeny látky tvořící organismy, označujeme jako prvky biogenní. Rozdělují se podle procentuálního zastoupení 1) Makrobiogenní prvky 2) Mikrobiogenní prvky 3) Stopové prvky1) Makrobiogenní prvky- 0,1- 50% sušiny, jsou základní stavební...

SACHARIDY

Jsou nejrozšířenějšími přírodními látkami, obsaženy v rostl. i živočišných buňkách, tvoří největší podíl organické hmoty na zemi. Vznik: v rostlinách vznikají fotosyntézou: 6CO2 + 12H2O → C6H12 O6 + 6O2 + 6H2 O do...

Anorganické látky

1) Anorganické látky· Voda Fce: rozpouštědlo polárních i iontových sloučenin reaktant vytváří prostředí pro chemické a fyzikální děje produkt metabolismu termoregulace Základní biologické funkce vody: a) Voda je rozpouštědlo a transpoprtér Většina organických a...